Noutăţi

 

 

                Transcrierea certificatelor /extraselor de stare civilă / extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în temeiul art.10 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

                a) Transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetatenia română în temeiul art.10 şi 11 din Legea nr.21/1991, republicată , cu modificările şi completările ulterioare şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

  • cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al sefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti

  •  cu aprobarea primarilor municipiilor resedintă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor seviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor

               b) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/ extraselor de stare civilă /extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public local de evidenţă a persoanelor / primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află:

  • ultimul domiciliu avut în ţară , înainte de pierderea cetăţeniei române;

  • adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări;

            În situaţiile prevăzute la litere a) şi b) cererea de transcriere a certificatelor/ extraselor de stare civilă /extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Pentru minori cererea de transcriere poate fi depusă de către unul din părinţi sau după caz, de reprezentantul legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita şi personal.

 

 

 


 

sus