Eliberarea primului act de identitate după implinirea vârstei de 18 ani

Acte necesare:

a) certificatul de naştere, original;

b) declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului. Declaraţia se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular care primeşte cererea de eliberare a actului de identitate.

c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;

d) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate

sus