Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova a fost înfiinţată, în conformitate cu prevederile O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în subordinea Consiliului Judeţean Prahova şi este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică.

 

         Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova este subordonată metodologic Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, iar funcţional şi financiar Consiliului Judeţean Prahova.

 

         Scopul direcţiei este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă informatizată a persoanei şi de stare civilă, precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic.

sus