Începând cu data de 03.08.2020 la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova se vor elibera acte de identitate.

Pentru informaţii suplimentare click aici.


          Direcţia Judeţeana de Evidenţa a Persoanelor Prahova este organizată ca serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, şi este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă informatizată a persoanelor, actualizată.

          Scopul direcţiei este acela de a exercita competenţele ce ii sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă informatizată a persoanei, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem ghişeu unic. Activitatea direcţiei se desfăşoară în interesul persoanei şi al comuniăţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

          Direcţia are în componenţă servicii şi birouri de evidenţă informatizată a persoanelor, de stare civilă, financiar-contabilitate, ghişeu unic, resurse umane, juridic.

          Direcţia coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanei din localitaţile judeţului Prahova.

         Activitatea direcţiei este coordonată de preşedintele CJPrahova.        

Program de audienţe:

Luni, Marţi, Miercuri,Joi, Vineri
  • între orele: 12:00 – 13:00  

Telefon:
  • 0244 524 234
Director:
  • 0244 302 383
Şef  Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanelor:
  • 0244 302 381
Şef Serviciul de Stare Civilă:
  • 0244 523 081
Şef Birou Ghişeu Unic:
  • 0244 302 377
Responsabil cu protecţia datelor cu caracter
personal:
  • 0244.523.081
Responsabil informaţii de interes public
  • 0244.302.380 
Pentru adresele şi telefoanele SPCLEP-urilor din jud.Prahova click aici

sus