Procedura

Cum, unde şi cine poate face înregistrarea decesului

 

 • se face declaraţia de deces la ofiţerul de stare civilă din localitatea în care a survenit moartea persoanei,

 • de către:

 • membrii familiei decedatului,

 • în lipsa acestora:

 • de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;

 • de orice persoană care are cunoştinţă despre deces.

Termenele legale pentru înregistrarea decesului

 •   3 zile * de la data încetării din viaţă, când cauza decesului este naturală

 • 48 de ore * socotit de la momentul morţii, când decesul se datorează unei sinucideri, accident  sau alte cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru

 • 24 de ore * de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului  de 30 zile;

           * termenele se socotesc astfel:

 • de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care  se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia

          * dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale:

 • întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii

Acte necesare

Când decesul se datorează unei cauze naturale

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
  (A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe trebuie corectat de emitent)

 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);

 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);

 • cartea de identitate a declarantului.

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
  (A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe trebuie corectat de  emitent)

 • dovada eliberată de poliţie sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;

 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);

 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);

 • cartea de identitate a declarantului;

Locul înregistrării

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P.sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul


 

Eliberarea certificatului
 

Cui se eliberează certificatul de deces

 • membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite

Legislaţie aplicabilă

 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;

 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea  Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;

 • Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;

Important de ştiut

Când decesul a survenit în străinătate şi înmormântarea se doreşte România

 

 • înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea,
  Acte necesare:

 • cererea scrisă a persoanei interesate;

 • certificatul/ extrasul de deces emis în străinătate;

 • traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;

 • certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate

 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, reţine:

  1. certificatul medical constatator al decesului;

  2. actul de identitate al persoanei decedate;

  3. dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).

 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, restituie declarantului:

  1. actul de identitate al declarantului;

  2. certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT;

 • Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:

  1. certificatul de deces;

  2. adeverinţa de înhumare.

sus