Eliberarea actului de identitate la deteriorarea, pierderea, furtului sau distrugerea celui anterior

 

Acte necesare:

a) actul de identitate

b) certificatul de naştere, original;

c) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

e) extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original;

f) un document oficial cu fotografie de dată recentă - permis de conducere, original, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului;

g) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate


 

sus