eliberarea cărţii de identitate provizorie cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

Acte necesare:

a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu, în original;

b) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române, original;

c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

d) extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locative cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România, original;

e) două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă alba de 7 mm;

e) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărţii de identitate provizorii, respectiv a dovezii de reşedinţă.

sus