Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate

Acte necesare:

a) 2 fotografii mărimea ¾ cm având la bază o bandă albă de 7 mm

b) documenetele pe care solicitantul le poate prezenta , din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original

c) documentul privind achitarea contravalorii cărţii de identitate provizorii

 

sus