Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Acte necesare:

a) certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original;

b) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;

c) certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original;

d) documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate

sus