LISTA documentelor de interes public emise şi/sau gestionate de către

 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova

 

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Judeţeane de Evidenţă a Prahova;

2. Structura organizatorică, atribuţiile direcţiei şi programul de audienţe al persoanelor din conducerea instituţiei;

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea D.J.E.P. Prahova;

4. Coordonatele de contact ale D.J.E.P. Prahova şi ale serviciilor publice locale de evidenţă a persoanelor aflate în coordonare, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

5. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al D.J.E.P. Prahova şi bilanţul contabil;

6. Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de D.J.E.P. Prahova;

7. Datele şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

8. Declaraţii de avere şi Declaraţii de interese;

9. Raportul de evaluare a implementării Legii 544/2001;

10. Informaţii utile în domeniul evidenţei persoanelor (formulare de cereri);

11. Informaţii utile în domeniul stării civile (schimbarea numelui pe cale administrativă, rectificarea actelor de stare civilă etc.);

12. Informaţii utile în domeniul transcrierii actelor de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite în străinătate.

sus