Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

 

Acte necesare:

a) actul de identitate al solicitantului

b) extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare privind titlul locativ cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original;

sus