Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

 

       În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.33/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, aprobate prin H.G. nr. 220 din 16.02.2006, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date eliberează Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

      Cererea pentru eliberarea acestui document, în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor în străinătate, se depune personal de către titular sau prin împuternicit cu procură specială la Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al titularului sau la sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi va fi însotiţă de următoarele documente:

  • actul de identitate al titularului sau al persoanei împuternicite;

  • certificat privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P. - Download;

  • cerere pentru eliberarea formularului standard multilingv privind domiciliul, valabil în spaţiu UE-Download

  • procura specială autentificată de notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în care să se precizeze explicit că mandatarul poate solicita certificatul de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, în original.

sus