Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

 

Începând cu luna februarie 2023, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor eliberează, la cererea titularului, certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi formular standard multilingv, care însoţeşte certificatul.

Cetăţenii români au dreptul de a solicita în vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora în străinătate emiterea unui certificat care să ateste domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

Cererile de solicitare a certificatului şi a formularului standard multilingv se depun la sediul D.J.E.P. (mun. Ploiesti, strada Vasile Lupu, nr.60-62, etaj 2 camera 23) însoţită de următoarele documente:

  • Actul de identitate în original

  • Procura specială în original şi, după caz, traducerea acesteia în limba română, legalizată, de asemenea în original, în situaţia în care documentul este autentificat de către autoritatea străină competentă, dacă se solicită eliberarea Certificatului prin împuternicit

  • Împuternicirea avocaţială, dacă se solicită eliberarea Certificatului prin avocat, împuternicit de către titular sau de către reprezentantul legal al acestuia, emisă cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr.64/2011, cu modificările şi completările ulterioare

  • Actul de identitate al mandatarului în original, dacă Certificatul se solicită prin împuternicit sau avocat.

  • Cerere certificat privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P. - Download; (cererea anexata la e-mail; Anexa 1)

  • cerere pentru eliberarea formularului standard multilingv privind domiciliul, valabil în spaţiu UE-Download (cerere anexata la e-mail; Anexa 5)

sus