Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.

     In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).

    Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

 

 FORMULARE PENTRU  EVIDENŢA  PERSOANELOR

 • *Cerere aprobare eliberarea actului de identitate - Download

 • *Cerere pentru eliberarea actului de identitate - Download

 • *Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei - Download

 • *Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania - Download

 • *Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania - Download

 • *Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului - Download

Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar - Download

 • *Declaratie solicitant conform art. 28, lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani - Download

 • *Cerere privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P. - Download;

 • *Cerere pentru eliberarea formularului standard multilingv privind domiciliul, valabil în spaţiul U.E. - Download;

 

* Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului national de evidenta a persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/2005 si art 10 din HG nr 295/2021

 

FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

 • Cerere DUPLICAT certificat naştere - Download

 • Cerere DUPLICAT certificat căsătorie - Download

 • Cerere DUPLICAT deces - Download

 • Cerere înregistrare divorţ administrativ - Download

 • Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ - Download

 • Declaraţie renunţare la divorţ administrativ - Download

 • Cerere extras multilingv de pe actul de naştere - Download

 • Cerere extras multilingv de pe actul de căsătorie - Download

 • Cerere extras multilingv de pe actul de deces - Download

LEGEA 544

 • Cerere de informaţii de interes public - Download

 • Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public     1.Download 2.Download

 

Atenţie! Pentru a vizualiza formularele în format PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader ver. 7 sau mai mare.
              Click aici pentru instalare ultima versiune de Adobe Reader.

 

sus