Înapoi la:HomeSunteţi la:NOUăţI
Mun.Ploiesti str. Vasile Lupu nr. 60-62 0040 0244.524.234
0040.0244.523.081
  fax: 0244.524.234
djep@ph.e-adm.ro
 
 
 
 
 
 
Stare civilă
Evidenţa persoanelor
Formulare necesare
Comunicate de presă
Naşteri, căsătorii, decese
Cărţi de identitate
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Nouăţi________Modificată în : 20.03.2019
Noutăți
 
Informații furnizate de Comisia Europeanăși de Statele membre cu privire la conținutul
Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (articolul 21)
 
Informații privind circulația anumitor documente oficiale între Statele membre
 
               
Informații privind circulația anumitor documente oficiale între Statele membre
 
În temeiul Regulamentului, care promovează libera circulație a cetățenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale și copiile lor certificate sunt scutite de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în Statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, pentru aceste documente puteți solicita un formular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii și apostilării acestora. Scutirea de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor și copiilor lor certificate eliberate de autoritățile publice ale unui Stat membru și prezentate autorităților publice ale unui alt Stat membru. Este vorba de documentele următoare:
- documentele eliberate de o instanță sau de un funcționar al unei instanțe;
- documentele administrative;
- actele notariale;
- certificatele oficiale înscrise pe documente private;
- documentele diplomatice și consulare.
În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:
- nașterea;
- decesul;
- faptul că o persoană este în viață;
- numele;
- căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;
- divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
- parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;
- desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;
- filiația sau adopția;
- domiciliul și/sau reședința;
- cetățenia;
- absența cazierului judiciar;
- calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale într-un alt stat membru.
 
Mențiunile cu caractere evidențiate indică existența unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Vă atragem atenția asupra faptului că nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.
Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru și trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.
Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autoritățile respectivului Stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.
 
Mai multe informații cu privire la regulament și la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e-justiție: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms
 

                Transcrierea certificatelor /extraselor de stare civilă / extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepția celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, în temeiul art.10 și 11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al șefului Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.
                a) Transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetatenia română în temeiul art.10 și 11 din Legea nr.21/1991, republicată , cu modificările și completările ulterioare și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:
  • cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului București și cu avizul prealabil al sefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor municipiului București
  •  cu aprobarea primarilor municipiilor resedintă de județ și cu avizul prealabil al șefilor seviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor
               b) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/ extraselor de stare civilă /extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public local de evidență a persoanelor / primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află:
  • ultimul domiciliu avut în țară , înainte de pierderea cetățeniei române;
  • adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetățeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări;
            În situațiile prevăzute la litere a) și b) cererea de transcriere a certificatelor/ extraselor de stare civilă /extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România. Pentru minori cererea de transcriere poate fi depusă de către unul din părinți sau după caz, de reprezentantul legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal.
 
 
 
Ultimele pagini vizitate de dvs:
 
 
Înapoi la:HomeSunteţi la:NOUăţI