Înapoi la:HomeSunteţi la:ÎNREGISTRAREA DECESULUI
Mun.Ploiesti str. Vasile Lupu nr. 60-62 0040 0244.524.234
0040.0244.523.081
  fax: 0244.524.234
djep@ph.e-adm.ro
 
 
 
 
 
 
Stare civilă
Evidenţa persoanelor
Formulare necesare
Comunicate de presă
Naşteri, căsătorii, decese
Cărţi de identitate
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Înregistrarea decesului________Modificată în : 14.12.2016

 
Procedura

Cum, unde şi cine poate face înregistrarea decesului

 

 • se face declaraţia de deces la ofiţerul de stare civilă din localitatea în care a survenit moartea persoanei,
 • de către:
 • membrii familiei decedatului,
 • în lipsa acestora:
 • de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
 • de orice persoană care are cunoştinţă despre deces.
Termenele legale pentru înregistrarea decesului
 •   3 zile * de la data încetării din viaţă, când cauza decesului este naturală
 • 48 de ore * socotit de la momentul morţii, când decesul se datorează unei sinucideri, accident  sau alte cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru
 • 24 de ore * de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului  de 30 zile;
           * termenele se socotesc astfel:
 • de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care  se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia
          * dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale:
 • întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii
Acte necesare

Când decesul se datorează unei cauze naturale

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
  (A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe trebuie corectat de emitent)
 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
 • cartea de identitate a declarantului.

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
  (A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe trebuie corectat de  emitent)
 • dovada eliberată de poliţie sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
 • cartea de identitate a declarantului;
Locul înregistrării Actul de deces se întocmește la S.P.C.L.E.P.sau, dupăcaz, la primări aunității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul
Eliberarea certificatului
 

Cui se eliberează certificatul de deces

 • membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea  Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;
 • Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;
Important de ştiut

Când decesul a survenit în străinătate şi înmormântarea se doreşte România

 
 • înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea,
  Acte necesare:
 • cererea scrisă a persoanei interesate;
 • certificatul/ extrasul de deces emis în străinătate;
 • traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
 • certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate

 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, reţine:
  1. certificatul medical constatator al decesului;
  2. actul de identitate al persoanei decedate;
  3. dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).
 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, restituie declarantului:
  1. actul de identitate al declarantului;
  2. certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT;
 • Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:
  1. certificatul de deces;
  2. adeverinţa de înhumare.
 
Ultimele pagini vizitate de dvs:
 
 
Înapoi la:HomeSunteţi la:ÎNREGISTRAREA DECESULUI