Mun.Ploiesti str. Vasile Lupu nr. 60-62 0040 0244.524.234
0040.0244.523.081
  fax: 0244.524.234
djep@ph.e-adm.ro
 
 
 
 
 
 
Stare civilă
Evidenţa persoanelor
Formulare necesare
Comunicate de presă
Naşteri, căsătorii, decese
Cărţi de identitate
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Cartea de identitate provizorie________Modificată în : 19.07.2018

CARTEA  DE  IDENTITATE  PROVIZORIE

         Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate, iar pentru viitor şi cartea electronică de identitate.
Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului roman şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci să obţii
        

cartea de identitate provizorie:

Ce este cartea de identitate provizorie Cartea de identitate provizorie este actul de identitate, care se eliberează cetăţeanului român, în cazul  în care acesta nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Cine poate solicita o carte de identitate provizorie
 • Cetăţenii români cu domiciliul în România care nu deţin toate documentele care fac dovada numelui, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • Cetăţenii români cu domiciliu în străinătate şi reşedinţa în România
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, personal, la S.P.C.L.E.P.-ul de la locul de domiciliu sau resedinţă.
Program de lucru aferente tuturor SPCLEP-urilor din judet - click AICI
Acte necesare

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA:

 • 3 fotografii 3/4cm, cu banda albă de 7 mm la baza (popular - poze tip buletin);
 • documentele care pot fi prezentate, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei şi a domiciliului (original şi copie xerox);
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE:

 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii  ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi fotocopii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • dovada adresei de reşedinţa din România;
 • două fotografii mărimea 3/4cm, având la baza o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;
Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
        IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,
 • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi fotocopie.
 • In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.
Procedura eliberării cărţii de identitate provizorii

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

 • În cartea de identitate provizorie, rubricile “Motivul eliberării” sau, după caz, “Domiciliu” se completează după cum urmează:
 • „Lipsă certificat de naştere”, „lipsă certificat de căsătorie” sau „lipsă dovadă divorţ” - pentru persoanele care nu pot prezenta dovada numelui, a prenumelui, a datei de naştere ori a stării civile;
 • „Lipsă locuinţă” – pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost, care nu pot declara adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă;
 • * Notă:  La rubrica „domiciliu” se înscrie localitatea, unde a fost identificat solicitantul, la data eliberării actului de identitate
 • „Lipsă dovada adresei de domiciliu” – pentru persoanele care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu.

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE

 • În cartea de identitate provizorie, la rubrica “Domiciliu” se înscrie statul în care solicitantul are domiciliul, la rubrica “Motivul eliberării” se înscrie menţiunea “Reşedinţă C.R.D.S.”, iar pe versoul cărţii de identitate provizorii se aplică şi se completează autocolantul privind stabilirea reşedinţei.
Sancţiuni
A T E N Ţ I E
cetăţenii care nu solicită eliberarea unui nou act de identitate, în termenul legal de 15 zile –– vor fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei !
 
Ultimele pagini vizitate de dvs:
 
 
Înapoi la:HomeSunteţi la:CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE